Eğitim

PROJE HAZIRLAMA

Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, KOSGEB, ÇSGB, MFİB, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Ekonomi Bakanlığı, TTGV, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TKDK (IPARD), COSME, Hozizon 2020,  Erasmus Plus (+), EaSı gibi hibe sağlayan kurum/programların projelerin hazırlanması ve yürütülmesi için özelleştirilmiş eğitim sağlıyoruz.

Özel proje hazırlama ve yürütme eğitimimizden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

 

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM)

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimimizin amacı proje tasarımlarınızın kalitesini yükseltmek ve etkinliğini artırmaktır. Bu eğitim ile proje tasarımlarınız;

− Sektörel yaklaşım içerisinde olacak

− Talebe yönelik çözüm üretebilecek

− İyileştirilmiş analizler içerecek

− Hedefe yönelik planlama içerisinde olacak

− Doğrulanabilir etkiye sahip olacak

− Kaliteye nosyonuna haiz olacak

− Sürdürülebilirliğe odaklanacaktır.

Eğitim İçeriği:

– Ulusal ve AB proje hazırlama tekniğine giriş

– Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir?

– Proje Planı

– Proje kurgusu nasıl yapılır

– Planlama için paydaş analizi; örnek analiz üzerinde çalışma

– Planlama için sorun analizi; örnek analiz üzerinde çalışma

– Grup çalışması

– Planlama için hedef analizi; örnek analiz üzerinde çalışma

– Planlama için strateji analizi; örnek analiz üzerinde çalışma

– Grup çalışması

– Detaylı proje planını hazırlama

– Genel hedef

– Proje amacı

– Sonuçlar ve faaliyetler

– Örnek analiz üzerinde çalışma

– Grup çalışması

– Detaylı proje planını hazırlama

– Varsayımlar, riskler, önkoşullar

– Başarı göstergeleri

– Doğrulama kaynakları

– Detaylı proje planı hazırlama

– Mantıksal Çerçeve Tablosu’nun oluşturulması

– Grup çalışması

– Proje bütçesi ve faaliyet planı

– Grup çalışması

– Başvuruyu nasıl yapacaksınız?

– Örnek başvuru paketi hazırlanması

– Sunulan projeler nasıl değerlendiriyor?

– Örnek bir proje üzerinde değerlendirme

– Grup çalışması

– Hibe Başvuru Formu doldurulması

– Örnek bir proje üzerinde inceleme

– Grup çalışması

Proje Döngüsü Yönetimi hizmetimizden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

SEO YÖNETİMİ

Search Engine Optimization (SEO) yani Arama Moto​ru Optimizasyonu, arama motorlarındaki web sitelerinin sıralamalarını belirleyen aksiyonların tamamıdır. Bu eğitimde katılımcılar; site içi ve site dışı faktörler ana başlığında web sitelerinin optimizasyonunu, arama motoru sıralama kriterlerini ve güncel algoritmaları göz önünde bulundurarak, uygulamalar yaparlar. SEO araçları kullanarak, analizlerini ve kullanıcı davranışlarını incelerler ve optimizasyonları teknik olarak güçlendirirler. Ayrıca site dışı faktörlerde sitenin trafiğini etkileyen dijital faaliyetler kon​usunda bilgiler kazanırlar.​​

Google aramaları ve Google hakkında bilgi edinmenizi ve SEO’nun avantajlarını internet arama motoru ve anahtar kelimelere yönelik reklam kavramlarıyla nasıl ilişkili olduğunun katılımcılara aktarılmasıdır.

Eğitimin Hedefleri

SEO Eğitimi ile Google geniş kapsamlı bir şekilde ele alınarak, bir SEO algoritmasının nasıl oluşturulacağı, yönetileceği ve nasıl optimize edileceği katılımcılara aktarılmış olacaktır.

Gerekli Ön Bilgiler Nelerdir, Herkes Katılabilir Mi?

SEO Eğitimine katılmak için temel seviye bilgisayar bilgisine sahip olmanız yeterlidir. Eğitim tüm katılımcılara açıktır.

Bu Eğitim Katılımcıya, Neler Katar?

SEO Eğitim Programı ile Google geniş kapsamlı bir şekilde ele alınarak, bir SEO algoritmasının nasıl oluşturulacağı, yönetileceği ve nasıl optimize edileceği katılımcılara aktarılmış olacaktır.

Ayrica organik arama sonuçlarında yer almanın incelikleri ve temel SEO teknikleri konusu katılımcılara aktarılacaktır.

Piyasada nadir bulunan SEO uzmanı olma şansını yakalayacaksınız.

Bireysel olarak SEO optimizasyonu yapabilmek için gerekli olan bilgi ve donanıma sahip olacaksınız.

Organik aramalarda ilk sayfada olmanın temel tekniklerini öğrenmiş ve SEO dünyasına giriş yapmış olacaksınız.

Eğitim İçerik:

 • SEO Nedir?
 • Google’ı Anlamak
 • SEO Araçları Nelerdir?
 • SEO’da Google Araçları
 • SEO’yu Etkileyen Faktörler
 • Mobil’in SEO’ya Etkisi
 • Analytics ve Search Console
 • Ölçümleme ve Test Araçları
 • Tarama Verilerinin İncelenmesi
 • Yönlendirmeler ve Statü Kodları
 • Search Analytics
 • Analiz Araçları
 • Site İçi Faktörlerin Yapılandırılması
 • Teknik SEO’ya Giriş
 • Hız Optimizasyonları
 • İçeriğin SEO Üzerindeki Etkisi
 • SEO’ya Uygun İçerikler Üretmek
 • Kullanıcı Deneyimi ve SEO’ya Etkisi
 • Site Dışı Faktörlerin Yapılandırılması
 • Site Trafiğinin SEO’ya Etkisi
 • Dijital Networkler ile SEO’yu Desteklemek
 • Link İnşası ve Backlink Süreçleri
 • Doğru Bilinen Yanlışlar
 • SEO’da Sakıncalı Durumlar
 • Sandbox ve Diğer Filtre Sistemleri
 • Analytics ile Raporlama ​

Seo alanında eğitim almak istiyorsanız bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

SOSYAL MEDYA

Sadece sosyal medya nitelikli personel istihdam ve/veya girişimci açığını kapatmaya yönelik olmayan, ayrıca mevcut istihdamın kalitesini de arttırmayı hedefleyen bu eğitim ile amaçlanan katılımcıların dijital pazarlama araçları ve stratejilerini uygulayabilecek temel bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktadır.

Eğitimi İçeriği

– Sosyal Medya

– Trendler

– Güvenlik ve Hukuk

– Lokasyon

– İçerik Üretimi

– Mobil Pazarlama

– Strateji ve Kampanya

– Bloglar

– Dijital Pazarlama

– Dijital Medya Yayıncılığı

– Dashboard Yönetim Araçları

– Raporlama Servisleri

– Monitoring Servisleri

– Kampanya Yönetimi

– Dijital Pazarlama Servisleri

– Ölçüm Araçları

Sosyal medya alanında eğitim almak istiyorsanız bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Bu eğitimin amacı; kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını firmaların sosyal, çevresel ve ekonomik anlamda sürdürülebilirlik uygulamalarına entegre etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda amaçlanan, ISO26000’nin mantıksal temelini firmaların faaliyet alanına ve kurumların iş süreçlerine nasıl dahil edilebileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği

– Tanım ve Esaslar

– Uygulama Araçları

– ISO 26000

– Kurumsal Yönetim

– İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

– Adil Ticaret

– Tüketici Konuları

– Çevre

– Toplumsal Kalkınma

Kurumsal sosyal sorumluluk alanında eğitim almak istiyorsanız bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

TEMİZ ÜRETİM

Temiz Üretim (eko-verimlilik), yüksek  verime  sahip  üretim  teknoloji  ve/ veya yönetsel araçların kullanımıyla, aynı miktarda üretim için daha az doğal kaynak ve enerji kullanımı ve daha az atık üretim ve daha fazla karlılık prensibine dayanmaktadır. Bu eğitim katılan kişiler temiz üretim yaklaşımının temel bileşenlerini ve uygulamalarını öğreneceklerdir.

Eğitim İçeriği

– Planlama ve Organizasyon

– Ön Değerlendirme

– Değerlendirme

– Analiz ve Fizibilite Çalışması

– Uygulama ve Sürdürülebilirlik

Temiz üretim ile ilgili bilgi almak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

YEŞİL YILDIZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen bir çevre etiketi uygulamasıdır.

Eğitimin İçeriği

– Genel Yönetim

– Eğitim

– Odalar

– Çevre

– Ekolojik Mimari

– Enerji

– Su

– Kimyasal Maddeler

– Atıklar

– Diğer Hizmetler

Yeşil Yıldız eğitim almak istiyorsanız bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

Temel olarak; dış ticaret firmalarında çalışan kişilerle dış ticaret mevzuatını geniş kapsamlı bir şekilde öğrenme ihtiyacı duyanlara verilen bu eğitim programımızda, dış ticaret konusunda kapsamlı bilgiler vererek katılımcılarımıza operasyonel uygulama becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu alanda eğitim alacak katılımcılarımız;

Devletler ve ekonomiler arasındaki sınırların kalktığı globalleşen dünyanın en gözde alanlarından birinde çalışma imkanı bulacak,

Ölçeği ne olursa olsun, bir firmanın tüm dış ticaret işlemlerini yürütebilecek bilgi düzeyine ulaşaca

Çalıştıkları firmalar için uluslararası pazarlara açılmak suretiyle yeni müşteriler bulabilecek ve firma satışlarını arttırma fırsatlarını yaratabilecek,

Yine çalıştıkları firmaların üretimde kullandığı hammaddeleri ya da yurtiçinde talep gören ürünleri uluslararası pazarlarda daha ucuz fiyatlara bulabilecek,

Kısaca, bir firma tarafından yürütülen tüm dış ticaret işlemlerini en iyi şekilde organize edip en yüksek karlılığa ulaştırabilecek kapasiteye erişecekler.

Dış Ticaret Eğitimi Genel Özellikleri

Dış Ticaret Eğitimi Uzmanlık Programımız halen aktif olarak piyasada çalışan, Dış Ticaret alanında tanınmış, deneyimli eğitmenler tarafından “uygulamalı” olarak sunulmaktadır. Eğitime katılan öğrencilere firma kurdurularak ürün, sektör vb. seçtirilmesiyle başlayarak tüm Dış Ticaret Yöntemleri bu firma üzerinden uygulamalı olarak yürütülmekte, konular kademeli olarak bu sıraya göre işlenmektedir.

Dış Ticaret Eğitim Programının Genel İçeriği

 • Dış Ticarette Yönetim Teknikleri
 • Uluslararası Pazarlama ve Müşteri Bulma Yöntemleri
 • İhracat Prosedürleri
 • İthalat Prosedürleri
 • Gümrük Mevzuat ve Uygulamaları
 • Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri- Incoterms 2010
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
 • Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
 • İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri
 • Serbest Bölgeler
 • Dış Ticarette Nakliye ve Sigorta İşlemleri
 • Dış Ticarette Kalite, Çevre, Güvenlik
 • Global Ekonomiye Bakış